Translation Agency

Court interpreters and translators

ЗА НАС

BekosБЕКОС ЛИНГВА ДООЕЛ е Агенција за преведување со седиште во Македонија, во Скопје, во општина Ѓорче Петров. Фирмата е составена од група на искусни преведувачи со одлично познавање на јазици, кои извршуваат писмени, консекутивни, симултани и судски преводи.

Грчкиот историчар Херодот ја забележал приказната за египетскиот крал Псаметих кој наредил две новороденчиња да се издвојат од околината како би се дознало со кој јазик спонтано ќе проговорат. Легендата вели дека децата прво го прозбореле зборот БЕКОС, што значи „леб“ на фригиски, кој тогаш бил прогласен за најстар јазик на светот.

Којзнае, ако нашите далечни предци не му се спротивставуваа на Семоќниот со градењето на кулата во Вавилон, можеби и денес сите ќе зборувавме само се еден јазик? Но тоа не се случи, па Бог нè создаде и нас преведувачите за да ви помогнеме во меѓусебното разбирање.

Бекос Лингва ДООЕЛ, Скопје, Македонија